Välkommen till TB fastighetsbolag!
Välkommen till TB fastighetsbolag!

Att köpa bostad

Att köpa ny bostad kan vara något av det roligaste och mest spännande du kan göra. För många är det som första steget på en lång och spännande resa. Vart den leder? Bara du själv sätter gränserna.

Vi på TB är hedrade varje gång vi får följa med på denna resa. Med vår erfarenhet och vårt djupa engagemang leder vi dig genom processens alla steg, fram till dagen då du sätter nyckeln i dörren.

Här kan du läsa om de olika stegen. Hör gärna av dig om du behöver fråga om något. Lycka till!

Att köpa bostadsrätt

TB uppför som totalentreprenör bostadsrättsföreningens hus. TB administrerar bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av föreningen. Vidare samordnar TB tillvalsprogram och ansvarar för dess överensstämmelse enligt beställning direkt från kund enligt gällande konsumentlagstiftning. Angiven mäklarfirma ansvarar för försäljning av föreningens bostadsrätter på uppdrag av föreningen.

Säljstart och informationsmöte
Vi påbörjar försäljningen av våra bostäder innan byggstart. Om du anmäler ditt intresse till ett specifikt projekt här hos oss får du en inbjudan när det är dags för försäljningsstart. Du kommer då att kallas till ett informationsmöte där vi bl.a. berättar om projektet, bostadsrättsföreningen, stadgar, ekonomisk plan, inredningsstandard och möjliga val och tillval.

Teckna bokningsavtal
Ett bokningsavtal tecknar du när du bestämt dig för vilken bostad du vill köpa. Du betalar även en bokningsavgift. Bokningsavtalet används i tidiga skeden innan all formalia för att kunna teckna förhandsavtal är klar.

Teckna förhandsavtal
När den ekonomiska kalkylen alt. ekonomisk planen finns registrerad fordras bindande förhandsavtal. Förskott erläggs (med avdrag av ev. bokningsavgift). Du har nu ett bindande avtal.

Upplåtelseavtalet tecknas
Upplåtelseavtalet ersätter förhandsavtalet. Detta sker 1-3 månader innan inflyttning.

Välj din egen inredning
Du har möjlighet att själv påverka inredningen i din kommande bostad, detta mot en tilläggskostnad. Alla valmöjligheter presenteras i projektets försäljningsbroschyr.

Besök byggarbetsplatsen
Byggarbetsplatsen är normalt inte tillgänglig för besök, detta för din egen säkerhet. Vi brukar dock kunna ordna ett besök för kunder under byggtiden. Om det blir möjligt för du en inbjudan till detta.

Slutbesiktning
Slutbesiktningen sker några veckor innan inflyttning. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman.

Din bostadBostadsrätt 1

Slutbeloppet betalas
Nu är det dags att betala hela beloppet. Detta sker veckan innan du flyttar in.

Flytta in!
Inflyttningen sker på ett överenskommet datum, tillträdesdagen. Då får du nycklarna samt annan viktig information om ditt nya hem.

Vad tycker du om oss?
Vi vill gärna veta hur du tyckt att ditt köp av bostadsrätt har gått. Därför kommer vi en period efter att du flyttat in att göra en kundundersökning. Detta för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra bostäder och vårt arbetssätt.

Fastigheten överlämnas till föreningen
Det är vi på TB som bildar föreningen och förvaltar denna fram, till överlämnandet. Vid första stämman väljs nya styrelsemedlemmar in. Detta brukar ske några månader efter inflyttning.

Tvåårsbesiktning
Ca två år efter inflyttning kan föreningen kalla till en garantibesiktning av fastigheten.

Att köpa äganderätt

Säljstart
Vi påbörjar försäljningen av våra bostäder innan byggstart. Om du anmäler ditt intresse till ett specifikt projekt här hos oss får du en inbjudan när det är dags för försäljningsstart.

Teckna bokningsavtal
Ett bokningsavtal tecknar du när du bestämt dig för vilken bostad du vill köpa. Du betalar även en bokningsavgift.

Köpeavtal/entreprenadkontrakt
Handpenningen betalas samtidigt som du skriver ett köpeavtal för tomten och ett entreprenadkontrakt för huset.

Välj din egen inredning
Du har möjlighet att själv påverka inredningen i din kommande bostad, detta mot en tilläggskostnad. Alla valmöjligheter presenteras i projektets försäljningsbroschyr.

Besök byggarbetsplatsen
Byggarbetsplatsen är normalt inte tillgänglig för besök, detta för din egen säkerhet. Vi brukar dock kunna ordna ett besök för kunder under byggtiden. Om det blir möjligt för du en inbjudan till detta.

Slutbesiktning
Slutbesiktningen sker några veckor innan inflyttning. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman.

Din egen bostadsrättDin familj´

Slutbeloppet betalas
Nu är det dags att betala hela beloppet. Detta sker veckan innan innan du flyttar in.

Flytta in!
Inflyttningen sker på ett överenskommet datum. Då får du nycklarna samt annan viktig information om ditt nya hem.

Vad tycker du om oss?
Vi vill gärna veta hur du tyckt att ditt köp av bostadsrätt har gått. Därför kommer vi en period efter att du flyttat in att göra en kundundersökning. Detta för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra bostäder och vårt arbetssätt.

Tvåårsbesiktning
Ca två år efter inflyttning kan du låta göra en garantibesiktning av fastigheten.

Att köpa bostadsrätt

TB uppför som totalentreprenör bostadsrättsföreningens hus. TB administrerar bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av föreningen. Vidare samordnar TB tillvalsprogram och ansvarar för dess överensstämmelse enligt beställning direkt från kund enligt gällande konsumentlagstiftning. Angiven mäklarfirma ansvarar för försäljning av föreningens bostadsrätter på uppdrag av föreningen.

Säljstart och informationsmöte
Vi påbörjar försäljningen av våra bostäder innan byggstart. Om du anmäler ditt intresse till ett specifikt projekt här hos oss får du en inbjudan när det är dags för försäljningsstart. Du kommer då att kallas till ett informationsmöte där vi bl.a. berättar om projektet, bostadsrättsföreningen, stadgar, ekonomisk plan, inredningsstandard och möjliga val och tillval.

Teckna bokningsavtal
Ett bokningsavtal tecknar du när du bestämt dig för vilken bostad du vill köpa. Du betalar även en bokningsavgift. Bokningsavtalet används i tidiga skeden innan all formalia för att kunna teckna förhandsavtal är klar.

Teckna förhandsavtal
När den ekonomiska kalkylen alt. ekonomisk planen finns registrerad fordras bindande förhandsavtal. Förskott erläggs (med avdrag av ev. bokningsavgift). Du har nu ett bindande avtal.

Upplåtelseavtalet tecknas
Upplåtelseavtalet ersätter förhandsavtalet. Detta sker 1-3 månader innan inflyttning.

Välj din egen inredning
Du har möjlighet att själv påverka inredningen i din kommande bostad, detta mot en tilläggskostnad. Alla valmöjligheter presenteras i projektets försäljningsbroschyr.

Besök byggarbetsplatsen
Byggarbetsplatsen är normalt inte tillgänglig för besök, detta för din egen säkerhet. Vi brukar dock kunna ordna ett besök för kunder under byggtiden. Om det blir möjligt för du en inbjudan till detta.

Slutbesiktning
Slutbesiktningen sker några veckor innan inflyttning. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman.

Din bostad
Bostadsrätt 1

Slutbeloppet betalas
Nu är det dags att betala hela beloppet. Detta sker veckan innan du flyttar in.

Flytta in!
Inflyttningen sker på ett överenskommet datum, tillträdesdagen. Då får du nycklarna samt annan viktig information om ditt nya hem.

Vad tycker du om oss?
Vi vill gärna veta hur du tyckt att ditt köp av bostadsrätt har gått. Därför kommer vi en period efter att du flyttat in att göra en kundundersökning. Detta för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra bostäder och vårt arbetssätt.

Fastigheten överlämnas till föreningen
Det är vi på TB som bildar föreningen och förvaltar denna fram, till överlämnandet. Vid första stämman väljs nya styrelsemedlemmar in. Detta brukar ske några månader efter inflyttning.

Tvåårsbesiktning
Ca två år efter inflyttning kan föreningen kalla till en garantibesiktning av fastigheten.

Att köpa äganderätt

Säljstart
Vi påbörjar försäljningen av våra bostäder innan byggstart. Om du anmäler ditt intresse till ett specifikt projekt här hos oss får du en inbjudan när det är dags för försäljningsstart.

Teckna bokningsavtal
Ett bokningsavtal tecknar du när du bestämt dig för vilken bostad du vill köpa. Du betalar även en bokningsavgift.

Köpeavtal/entreprenadkontrakt
Handpenningen betalas samtidigt som du skriver ett köpeavtal för tomten och ett entreprenadkontrakt för huset.

Välj din egen inredning
Du har möjlighet att själv påverka inredningen i din kommande bostad, detta mot en tilläggskostnad. Alla valmöjligheter presenteras i projektets försäljningsbroschyr.

Besök byggarbetsplatsen
Byggarbetsplatsen är normalt inte tillgänglig för besök, detta för din egen säkerhet. Vi brukar dock kunna ordna ett besök för kunder under byggtiden. Om det blir möjligt för du en inbjudan till detta.

Slutbesiktning
Slutbesiktningen sker några veckor innan inflyttning. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman.

Din egen bostadsrätt
Din familj´

Slutbeloppet betalas
Nu är det dags att betala hela beloppet. Detta sker veckan innan innan du flyttar in.

Flytta in!
Inflyttningen sker på ett överenskommet datum. Då får du nycklarna samt annan viktig information om ditt nya hem.

Vad tycker du om oss?
Vi vill gärna veta hur du tyckt att ditt köp av bostadsrätt har gått. Därför kommer vi en period efter att du flyttat in att göra en kundundersökning. Detta för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra bostäder och vårt arbetssätt.

Tvåårsbesiktning
Ca två år efter inflyttning kan du låta göra en garantibesiktning av fastigheten.