Så går det till att köpa bostadsrätt

SÅ GÅR DET TILL ATT KÖPA BOSTADSRÄTT

Att köpa ny bostad kan vara något av det roligaste och mest spännande du kan göra. Vi på TB-Gruppen leder dig genom processens alla steg, fram till dagen då du sätter nyckeln i dörren till din nya bostad. Här kan du läsa om de olika stegen. Hör gärna av dig om du behöver fråga om något.

TB- Gruppen administrerar bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av bostadsrättsföreningen. Fastighetsmäklaren  ansvarar för försäljning av föreningens bostadsrätter på uppdrag av bostadsrättsföreningen.


Säljstart
Vi påbörjar försäljningen av våra bostäder innan byggstart. Om du anmäler ditt intresse till ett specifikt bostadsprojekt här hos oss får du en inbjudan när det är dags för säljstart.

Teckna bokningsavtal
Ett bokningsavtal tecknar du när du bestämt dig för vilken bostad du vill köpa. Du betalar även en bokningsavgift. Bokningsavtalet används i tidiga skeden innan all formalia för att kunna teckna förhandsavtal är klar.

Teckna förhandsavtal
När den ekonomiska kalkylen alt. ekonomisk planen finns registrerad tecknas förhandsavtal. Förskott erläggs (med avdrag av ev. bokningsavgift). Du har nu ett bindande avtal.

Välj din egen inredning
I många av våra bostadsprojekt ges möjlighet till egna tillval. Du har då möjlighet att själv påverka inredningen i din kommande bostad, detta mot en tilläggskostnad. Alla valmöjligheter presenteras i projektets försäljningsbroschyr.

Upplåtelseavtalet tecknas
Upplåtelseavtalet ersätter förhandsavtalet. Detta tecknas 1-2 månader innan inflyttning.

Besök byggarbetsplatsen
Byggarbetsplatsen är normalt inte tillgänglig för besök, av säkerhetsskäl. Ibland kan vi dock ordna ett besök för dig som bostadsköpare under byggtiden. Om det blir möjligt för du en inbjudan till detta.

Slutbesiktning
Slutbesiktningen sker några veckor innan inflyttning. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman.

Slutbeloppet betalas
Nu är det dags att betala hela beloppet. Detta sker veckan innan du flyttar in.

Flytta in!
Inflyttningen sker på ett överenskommet datum, tillträdesdagen. Då får du nycklarna tillsammans med viktig information om ditt nya hem.

Vad tycker du om oss?
Vi vill gärna veta hur du upplevt köpet av din bostadsrätt. Därför kommer vi en period efter att du flyttat in att göra en kundundersökning. Detta för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra bostäder och vårt arbetssätt.

Fastigheten överlämnas till föreningen
Det är vi på TB-Gruppen som bildar bostadsrättsföreningen och förvaltar denna fram till överlämnandet. Vid första stämman väljs nya styrelsemedlemmar in. Detta brukar ske några månader efter inflyttning.

Tvåårsbesiktning
Ca två år efter inflyttning kan föreningen kalla till en garantibesiktning av fastigheten.