Välkommen till TB fastighetsbolag!
Välkommen till TB fastighetsbolag!
om tb  markforvarv

Har du mark? Då är vi säkert intresserade.

Som aktiv samhällsutvecklare är vi alltid på jakt efter attraktiv mark för nybyggnation av fastigheter. Vi är intresserade av både kommunal och privat egendom.

Vi har lång erfarenhet av exploatering av nya bostäder och kommersiella fastigheter i Västsverige och Stockholm/Uppsala. Vi är med hela vägen från start till mål, och tar hänsyn till omgivningens förutsättningar, till exempel arkitektur, miljöaspekter samt områdets behov av bostäder eller kommersiella lokaler.

Din mark En plats att bo

Din mark
En plats att bo

Har du mark du vill sälja? Tveka inte att kontakta oss!