Välkommen till TB fastighetsbolag!
Välkommen till TB fastighetsbolag!

Brf Solsidan

Brf Solsidan

Terrassbild-kvall
Information

Brf Solsidan – Alltid nära ut

Mångas dröm är att bo mitt i stan och ändå kunna öppna en dörr och kliva ut när man vill. Det är fullt möjligt att bygga så och vi gör det. Vi mår bra av att komma ut, både känslan av frihet och att faktiskt kunna sitta ute. Även grönska är viktigt för att vi ska må bra. Arkitekten har tagit vara på alla möjligheter att komma ut och att göra platsen grönare.

Nära mellan ute och inne

Vi har sökt efter kortast möjliga avstånd mellan ute och inne. På alla tre våningar har du en dörr ut. Du får svårt att hitta något annat radhus som har både altan, balkong, glasat uterum och två terrasser. När du kliver ut genom ytterdörren kommer du direkt ut på en lugn innergata. Där finns en ovanligt grön parkeringsplats. Gräsytan är nämligen armerad, det vill säga att man kan ställa en bil där utan att förstöra gräset.

Innergård ger lugn
När man byggde städer, fram till början av 1900-talets bör-jan, så byggde man gärna innergårdar och anlade parker där det blev bäst för parkbesökaren. På senare delen av 1900-talet blev istället grönytor något man placerade där det blev mark över, ofta nära större vägar. Man fyllde kvoten för grönytor även om det handlade om en gräsmatta intill en bilparkering, och innergårdarna blev färre. Idag är innergårdarna återupptäckta. Innergårdarna vid Solsidan är ett exempel på hur man låter husen omgärda en yta, som på så sätt skapar en tryggare plats att vara på. Den lugna innergården, de gröna taken betyder också något för den biologiska mångfalden. När du kliver ut på altanen möter du fågelkvitter istället för trafikbuller.

Upptäck sjöarna öster om stan
Östra sidan av innerstaden är bäst om du söker mer friluftsliv. Strax öster om Uppsala ligger skogar och en hel serie sjöar med olika badplatser, bland annat kommunens populäraste badstrand, Fjällnora. Dit kan du åka med ångloket Lennakatten. Det startar vid Östra station och har en hållplats bara en kilometer från Solsidan. Det tar dig en kvart att promenera dit. Kanske kommer ångloksvisslan påminna dig om allt som finns att upptäcka utanför staden.

Solsidag försäljning pågår

Ett hem för generationer

Ett hem för generationer

Ett hus som lever länge behåller också värdet länge. För att det ska leva länge måste man välja material med omsorg, men också hitta planlösningar som passar år efter år. Det gör att man slipper flytta lika ofta och det är ett exempel på vårt långsiktiga tänkande.

Smarta planlösningar gör livet enklare

Sju rum ger plats, men det ger också flexibilitet. Det finns sovrum både i entréplanet och på andra våningen. Två allrum kan göras om till sovrum om det behövs. Även WC/badrum finns på två plan. Det är förstås väldigt bekvämt men samtidigt blir din bostad öppen för nya lösningar. Köket ligger nära entrén. Det är trevligt när barnens kompisar vill slinka in för en macka. Det gör det enklare när du handlar. Tunga matkassar ska lyftas ett minimalt antal metrar innan de ligger i kylskåp och skafferi.

När du öppnar dörren för tiotusende gången
Mycket omsorg har lagts på materialval, både det som syns och det som sitter i väggarna. Tre aspekter vill vi lyfta fram: Miljö, estetik och kvalitet. Vi gör en livscykel-analys för ett mer hållbart byggande. Samtidigt bygger vi för en trygg inomhusmiljö att bo i. För oss är estetik synonymt med trivsel. Du som bor i huset ska öppna den där dörren tiotusentals gånger och trivas lika mycket varje gång. Kvalitet handlar inte bara om att handtaget ska tåla vardagens slitage. Det handlar om känslan av att stiga in i ditt hem. Alla känner igen den där sköna känslan av att komma hem. Du känner igen materialen, färgerna, rymden och fylls av ett lugn och trygghet. Kvalitet handlar förstås om att material och ytor ska hålla länge, men har du tänkt på att det hänger ihop med både miljö och estetik? Hållbara material behöver inte by-tas ut lika ofta och de blir inte slitna och fula lika snabbt. Vi väljer inte det billigaste eller det som är enklast att bygga med. Det kostar lite extra, men det gör att du ska trivas där även i framtiden.

vardagsrum-liten

Arkitektens idé

Arkitektens idé

Olof Grip på General Architecture kan vara stolt över Solsidan. En arkitekt är inte problemlösaren som bara löser en enda utmaning. En arkitekt löser istället hundra-tals utmaningar och komplexa problem. Resultatet är en enda byggnad som dessutom måste passera många granskande ögon innan den till slut blir godkänd. Därför måste en arkitekt vara en god lyssnare som fångar upp både de boendes behov likaväl som kommunens krav. Det gäller också att se möjligheter i en plats och i stadens sammanhang. Solsidan är den komplexa och mångfacetterade lösningen som en arkitekt söker.

Exteriören: en solig glänta i staden
Du kan inte ta det här huset, kopiera och släppa ner i vilken stad som helst. Solsidan är en pusselbit i stadens mosaik. Runtom i området händer det mycket, det byggs nya bostäder och affärer. I närheten finns trafikstråk med tät busstrafik. Många av de nya husen byggs högt och tätt, med mycket stadskänsla. Uppsala kommun utlyste en tävling som vi på TB vann. Namnet Solsidan associerar till en solig glänta i staden. En plats för lite lägre hus, radhus som gör en slags paus i den omgivande bebyggelsen. Innergårdarna vid husen blir gröna och lugna, avskärmade från trafik.

”När du ser huset ska du få lust att knacka på. De som bor där verkar trevliga, såna som gärna bjuder in gäster på middag.”

Modernt och modernistiskt på samma gång

Runtom är det en tydlig stadskänsla och med många hus byggda från 1940-talet och framåt. Stilmässigt hade det inte fungerat med en klassicistisk eller nostalgisk arkitektur här. En modern stil är mer rätt. Många moderna byggnader kan kännas kalla och ogästvänliga. Vi har istället valt ett modernistiskt form-språk som känns varmt och välkomnande. Viktigt att säga är att ”modernt” inte betyder traditionslöst. Modernismen inom arkitekturen är numera en snart hundraårig epok. Därför känns mycket av det formspråk vi använder bekant, material och lösningar är väl beprövade.

Kort avstånd mellan inne och ute

En viktig del av arkitektens vision är närheten mellan ute och inne. På alla våningar har du nära ut. När du kommer in kan du gå rakt igenom huset till altanen. På andra våningen har du en balkong. Varma sommardagar kan du öppna upp och låta sommarluften fylla rummen. Uterummet på taket har stora glaspartier som kan öppnas. På vardera sidan finns en terrass. Faktum är att man mår bra av grönska och närhet till utemiljön. På Solsidan ser du grönska på flera ställen, stora fönster mot innergården, du hittar grönska på taket, till och med på parkeringen.

Bilder


exterior-2-liten-1
Terrassbild-kvall
terassbildspel
vaning1-liten
vaning-2-liten
vardagsrum-liten
kok-liten
badrum-liten-1-1

Planlösningar

Brf Solsidan -142 m2 7 rok i 3 plan

entreplan

vaning-1-liten
vaning-2-liten
bofaktablad-brf-solsidan-vit-s1
bofaktablad-brf-solsidan-vit-2-1
backrosen-tomter

nattviolen-tomter

Bostadsväljare

Läge: 10 minuter med cykel

Innan vi bestämmer oss för att bygga någonstans i Sverige så är det en sak vi analyserar mycket noga: Läget. Många pratar om ett ”attraktivt läge” och ”bygga hållbart”,
men det många missar är att de där två sakerna hänger samman. En av nycklarna till en miljösmartare framtid är hållba-ra transporter. Vi som bygger hus påverkar transporterna
i högsta grad eftersom vi bygger start- och målpunkter. Elbilspool, närhet till tågstation, buss, skola, parker, nöjen och service är bra både för miljön och trivsel.

Cykla tio minuter till resecentrum

Uppsala är en kompakt stad. Det är inte mer än 2,5 km till Resecentrum. Där ligger innerstaden och därefter kommer Fyrisån och det historiska Uppsala med slottet, universitetet och domkyrkan. Kommunen satsar på att bli Sveriges bästa cykelstad och det finns gott om fina cykelvägar in mot centrum och till andra delar av staden. Tittar du på kommunens översiktsplan så ser du att kommunen satsar långsiktigt på bra kollektivtrafik i den här delen av staden. Redan nu går flera busslinjer bara
ett kvarter eller två från husen. Det finns även förslag på spårvagn tvärs igenom Uppsala. Enligt det förslaget ska linjen gå i närheten av Solsidan.

Gränbystaden, ett andra centrum
Solsidan ligger på rätt sidan av innerstaden. På östra sidan är det nämligen närmast stadens andra centrum, Gränbystaden och E4, en av landets viktigaste pulsådror. På 1970-talet byggdes Gränby centrum som ett köpcentrum utanför staden. Med åren har Uppsala växt och bebyggelsen har kommit närmare. Antalet butiker har ökat mångfalt och här finns ett av Sveriges största kommersiella utbud. Istället för att låta det vara bara ett köpcentrum så gör man det till en riktig stadsdel med bostäder och kontor. På så vis kommer Gränbystaden vara fyllt av liv dygnet runt. Från Solsidan kan man komma dit med en promenad eller en kort sväng med cykeln.

Nära idrott och friluftsliv
Redan för trettio år sedan byggdes en ishall och en tennishall i Gränby. Utbudet av idrott har sedan dess växt enormt och det finns numera ett flertal arenor och hallar. Tänk hur många timmar en barnfamilj skjutsar till olika idrottaktiviteter. På Solsidan räcker det med en cykeltur på fem minuter. Utbudet av idrott är brett, men arenor betyder även konserter och andra större events. Ett bra läge betyder livskvalitet och tid över till annat.

Solsidan_karta

Viktigt om Brf Solsidan

Projektfolder

PROJEKTFOLDER

I projektfoldern har du den samlade informationen om projektet Brf Solsidan i Sala backe.

Ladda ner projektfoldern som en pdf här

Ekonomisk plan

EKONOMISK PLAN

Den ekonomiska planen används när föreningen bildas och föregås ofta av en kostnadskalkyl i försäljningsskedet. Den finns registrerad hos Bolagsverket. I planen finns en sammanställning över de lägenheter som finns i fastigheten och vilken insats och vilket andelstal de olika lägenheterna har. Årsredovisningen som styrelsen årligen upprättar övertar den ekonomiska planens betydelse.

Ekonomisk plan Brf Solsidan

Stadgar

STADGAR FÖR BRF SOLSIDAN

Det finns flera lagar som gäller för bostadsrättsföreningar, men alla föreningar har också egna bestämmelser och det är stadgarna. Stadgarna kan omarbetas av styrelsen men måste godkännas av föreningsstämman på föreskrivet sätt. Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller just den egna föreningen. Föreningen kan också ha gemensamma trivselregler.

Stadgar för Brf Solsidan

För din trygghets skull

FÖR DIN TRYGGHETS SKULL

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av en person utsedd och registrerad hos Boverket, en så kallad intygsgivare. Den personen granskar den ekonomiska planen och kostnadskalkylen för att kontrollera att uppgifterna är realistiska och hållbara på sikt. En granskad och godkänd ekonomisk plan är intygsgiven och registrerad hos Bolagsverket.

VAD HÄNDER MED VÅRA PENGAR OM BYGGET INTE BLIR AV?

För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in förskott i samband med förhandsavtal så krävs ett tillstånd hos Bolagsverket. Tillståndet ges när förskottsgarantin (en försäkring) är tecknad och betalad. Föreningen tecknar också en försäkring som heter insatsgaranti. När den är tecknad och betald ger Bolagsverket tillstånd till att ta in insatserna. De här två garantierna innebär att du som köpare får tillbaka dina pengar om bygget inte blir av.

BETALAR VI SOM BOR I FÖRENINGEN FÖR OSÅLDA LÄGENHETER?

TB-GRUPPEN Bostad åtar sig att köpa de lägenheter som eventuellt inte är sålda sex månader efter att hela bygget är färdigställt. Allt för att övriga medlemmar i föreningen inte ska behöva betala avgifter för eventuellt kvarvarande lägenheter.

VEM TAR BESLUT I FÖRENINGEN INNAN BYGGET ÄR KLART?

Under byggtiden är det tillsatt en byggandestyrelse. Vid överlämnandet av föreningen, vid en föreningsstämma, röstas en ny boendestyrelse fram.

VEM SKÖTER FÖRENINGENS EKONOMI NU?

Fram till sista december det år som överlämnandet av bostadsrättsföreningen sker finns ett avtal med en ekonomisk förvaltare som kommer att sköta föreningens

bokföring. Därefter bestämmer den nya styrelsen om man vill fortsätta med samma förvaltare, upphandla en ny eller ta hand om ekonomin själv.

VARFÖR ÄR ETT MEDLEMSKAP I BOSTADSRÄTTERNA BRA ATT HA?

Ett medlemskap i intresseorganisationen Bostadsrätterna är betalt för ett år vid överlämnandet. Styrelsen i föreningen får genom medlemskapet tillgång till bland annat juridisk och ekonomisk rådgivning, gratis kurser samt en enkel hemsida som kan upprättas och skötas av någon i föreningen.

bostadsratterna.se

Allt detta för din trygghets skull!

SNABBFAKTA

KOMMUN: Uppsala

OMRÅDE: Östra Sala backe

BOSTADSTYP: Bostadsrätt/stadsradhus

ANTAL: 13

STORLEKAR: 7 rok, 142 kvm

AVG: 5 325 kr/mån

SÄLJSTART: Försäljning pågår

INFLYTTNING: Nattviolen 19-oktober, Bäckrosen 9-november 2017

INTRESSEANMÄLAN

Är du intresserad av att Brf Solsidan?

»HÄR KAN DU FYLLA I DINA UPPGIFTER

 MÄKLARE

Ellica-KVADRAT-Fasad

ELLICA STRINDBERG

Reg. Fastighetsmäklare

 ellica@hatzpartners.se

 +46(0)70-493 73 33

Rakel-KVADRAT-Fasad

RAKEL HATZ

Reg. Fastighetsmäklare/Partner

 rakel@hatzpartners.se

 +46(0)0709 60 44 43

KONTAKT

JENNY LINDSTRÖM, TB

Projektutvecklare.

jenny.lindstrom@tb.se

+46(0)70-377 27 26 

TB-Gruppen_mini

Läge: 10 minuter med cykel

Innan vi bestämmer oss för att bygga någonstans i Sverige så är det en sak vi analyserar mycket noga: Läget. Många pratar om ett ”attraktivt läge” och ”bygga hållbart”,
men det många missar är att de där två sakerna hänger samman. En av nycklarna till en miljösmartare framtid är hållba-ra transporter. Vi som bygger hus påverkar transporterna
i högsta grad eftersom vi bygger start- och målpunkter. Elbilspool, närhet till tågstation, buss, skola, parker, nöjen och service är bra både för miljön och trivsel.

Cykla tio minuter till resecentrum

Uppsala är en kompakt stad. Det är inte mer än 2,5 km till Resecentrum. Där ligger innerstaden och därefter kommer Fyrisån och det historiska Uppsala med slottet, universitetet och domkyrkan. Kommunen satsar på att bli Sveriges bästa cykelstad och det finns gott om fina cykelvägar in mot centrum och till andra delar av staden. Tittar du på kommunens översiktsplan så ser du att kommunen satsar långsiktigt på bra kollektivtrafik i den här delen av staden. Redan nu går flera busslinjer bara
ett kvarter eller två från husen. Det finns även förslag på spårvagn tvärs igenom Uppsala. Enligt det förslaget ska linjen gå i närheten av Solsidan.

Gränbystaden, ett andra centrum
Solsidan ligger på rätt sidan av innerstaden. På östra sidan är det nämligen närmast stadens andra centrum, Gränbystaden och E4, en av landets viktigaste pulsådror. På 1970-talet byggdes Gränby centrum som ett köpcentrum utanför staden. Med åren har Uppsala växt och bebyggelsen har kommit närmare. Antalet butiker har ökat mångfalt och här finns ett av Sveriges största kommersiella utbud. Istället för att låta det vara bara ett köpcentrum så gör man det till en riktig stadsdel med bostäder och kontor. På så vis kommer Gränbystaden vara fyllt av liv dygnet runt. Från Solsidan kan man komma dit med en promenad eller en kort sväng med cykeln.

Nära idrott och friluftsliv
Redan för trettio år sedan byggdes en ishall och en tennishall i Gränby. Utbudet av idrott har sedan dess växt enormt och det finns numera ett flertal arenor och hallar. Tänk hur många timmar en barnfamilj skjutsar till olika idrottaktiviteter. På Solsidan räcker det med en cykeltur på fem minuter. Utbudet av idrott är brett, men arenor betyder även konserter och andra större events. Ett bra läge betyder livskvalitet och tid över till annat.

Solsidan_karta