Välkommen till TB fastighetsbolag!
Välkommen till TB fastighetsbolag!
TB-Gruppen_Ny bild 2017

TB-Gruppen verkar inom bygg- och fastighetsbranschen och har till uppgift att vara en aktiv samhällsutvecklare, utveckla bolagen i gruppen genom strategiskt styrelsearbete samt att svara för företagsgemensamma stödfunktioner. TB-Gruppens kärnvärden är utveckling, engagemang och långsiktighet.

Koncernen TB-Gruppen är ett privatägt bolag med huvudkontor i Alingsås. Bolaget omsätter årligen ca 1 000 MSEK och har drygt 250 medarbetare. VD och koncernchef är Sven Lerander.

tblog

Vi utvecklar fastigheter och bostadsprojekt i egen regi, främst i Västsverige och Stockholm/Uppsala. Bolaget förvaltar 70 000 kvm lokaler och lägenheter, samt 170 000 kvm byggbar mark.

tomlog

Ett byggbolag med 46 år i branschen, 200 medarbetare och 750 miljoner i omsättning.

vglog

Bolaget leverar ca 200 småhus per år och har ca 20 försäljningskontor från Umeå i norr till Malmö i söder.