Välkommen till TB fastighetsbolag!
Välkommen till TB fastighetsbolag!
skissar

För ett levande samhälle

TB är en samhällsutvecklare. Vi har över 40 års erfarenhet av att utveckla byggnader och områden för människor som ska leva och verka där. Vi har förstått att allt måste stå i samklang till vartannat, och tar vårt ansvar för att skapa ett så utvecklande och trivsamt samhälle som möjligt, för alla. Långsiktighet är A och O.

Och det är därför För ett levande samhälle är vår nyckelfras. Allt som är levande utvecklas. Ett levande samhälle är en plats som aldrig står stilla, som ständigt förändras och tar tydliga steg in i framtiden.

Det är det samhälle som vi på TB vill utforma.

darkblusq AFFÄRSIDÉ

Med lokal förankring utvecklar, bygger, äger och förvaltar vi fastigheter i Västsverige och Stockholm/Uppsala. Med stort engagemang och ett långsiktigt tänkande tar vi vårt ansvar som samhällsbyggare för att få människor och företag att utvecklas och frodas.

darkblusq MISSION

Vi får människor och företag att trivas och utvecklas.

darkblusq VISION

Vår vision är att vara en aktiv och långsiktig samhällsbyggare genom utveckling och förvaltning av attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och områden som får människor och företag att trivas och utvecklas.

darkblusq VÅRA KÄRNVÄRDEN

TB:s varumärke kan sammanfattas i tre värdeord – Utveckling, Engagemang och Långsiktighet. Dessa tre ord, våra kärnvärden, bildar tillsammans grunden för vårt agerande i alla situationer.

backgroundalt Utveckling

Med lokal förankring utvecklar, bygger, äger och förvaltar vi fastigheter i Västsverige och Stockholm/Uppsala. Med stort engagemang och ett långsiktigt tänkande tar vi vårt ansvar som samhälls¬byggare för att få människor och företag att utvecklas och frodas.

backgroundalt Engagemang

Vi är en lyssnande partner som har förmågan att se helheten, från ax till limpa, och kan tack vare det vara med hela vägen för att finna den bästa lösningen för varje kund. Öppenhet och smidighet är våra ledord.

backgroundalt Långsiktighet

Vi har funnits länge i branschen och har en långsiktig syn på allt vi gör för att skapa goda och långa relationer. Vi uppträder personligt och affärsmässigt. Nöjd kund är målet och ärlighet är en självklarhet för oss.