Stadsutveckling

Att se det nya bakom hörnet

Stadsutveckling handlar om så mycket mer än att uppföra en byggnad på en viss yta. Det handlar om att kunna se in i framtiden, att förstå vilka behov ett område eller en stadsdel har och att tillföra funktioner som ger platsen en ny riktning.

Det handlar även om att se möjligheter bortom det förväntade. Om kreativitet. Om samhällsförståelse. Allt vi gör är ju en del i något större. Det har vi med oss i alla projekt, stora som små.

STORKEN

Alingsås

Gallerian Storken - Alingsås

SKEPPSBRON

Göteborg

TB-Gruppen - Skeppsbron

Hur tänker vi när vi tar oss an nya projekt? Vilken roll spelar omgivningens behov och förutsättningar? Hur skapar vi förutsättningar för att en plats eller ett område ska få en ny riktning eller tydlighet? Ta del av  TB-Gruppens koncernchef Marcus Leranders berättelse om vårt arbete med stadsutveckling.

KV. BRYGGAREN

Alingsås

KV. Bryggaren - Alingsås