Storken
14 december, 2017 r2komm

En multi-use-byggnad för en levande stadskärna En kort berättelse om hur man med goda idéer och ett
flerfunktionshus kan skapa ett mer attraktivt centrum av
blandstadskaraktär. Allt som krävdes var en stork.

Alingsås är en stad med anor från 1300-talet. Redan då var staden
en betydande handelsplats. Vad som från början kunde handla
om byte av oxar utvecklades genom århundradena till en plats med
många betydande industrier, framför allt inom textil.

Idag brukar Alingsås kallas den trivsamma trästaden.
Småstadskänslan är påtaglig och i centrum hittar du byggnader från
1800-talet. Det stora antalet caféer vittnar om en plats dit man gärna
söker sig och träffas.
Storken
FÖRE EFTER Men som de flesta andra städer så måste man möta utvecklingen. Alingsås
växer, vilket betyder fler människor, vilket i sin tur ställer krav på innerstaden.
Om staden ska leva måste det finnas fler anledningar att ta sig ned till city än
att fika. Caféer finns det gott om, men vad mer?

Fram till början av 2000-talet låg ett kombinerat EPA- och Domusvaruhus
mitt i centrala Alingsås, en söndagsstängd kvarleva från 60- och 70-talet.
Vi på TB-Gruppen såg att det fanns möjlighet att skapa den utveckling
mot en levande blandstad som Alingsås behövde, och köpte dessa två ”lådor”
med en vision om att skapa en spännande och modern handels- och
mötesplats för den moderna stadsmänniskan.

Fram växte ett service- och shoppingcentra i form av Storken, en modern
galleria med 10 000 kvm kommersiell handel med 40 butiker.
Storken utgjorde en spännande kontrast till den övriga innerstaden,
med sin på många ställen äldre karaktär.

Byggnaden var även Alingsås första multi-use-byggnad
med P-garage i källaren samt en bostadsrättsförening
på taket, med grönskande trädgårdar och allt som hör därtill.

Storken bidrog till att på ett effektivt sätt lyfta fram Alingsås
historiska livsnerv – handeln.
Nu har staden en kommers som pågår veckans alla dagar
vilket bidragit till en mer levande stadskärna. Dessutom
bildar Storken tillsammans med de äldre husen en vacker
blandstad.

Storken invigdes 2008 och ägs och drivs av TB-Gruppen.
EN MULTI-USE-BYGGNAD FÖRE/EFTER UTVECKLINGEN TB-Gruppen Liggande logotyp Färg SCROLLA ELLER KLICKA PÅ IKONEN FÖR ATT LÄSA MER BOSTADSRÄTTER TILLBAKA TILL TB.SE