Vår historia

Följ vår historia

TB-Gruppens resa genom åren har varit spännande och utvecklande och ändå är vi bara i början. Här har vi lyft fram några av de viktigaste milstolparna i vår berättelse fram tills idag. Vi hoppas att du ska finna dem inspirerande att ta del av. Vem vet, en dag kanske vi delar färdväg.

Timeline

2017

2017

TB-Gruppen för ett levande samhälle - 2017

EQT-ägda HusCompagniet förvärvar VårgårdaHus, TB-Gruppen återinvesterar i HusCompagniet. TB-Gruppens kärnverksamhet är fastighetsutveckling och långsiktigt aktivt fastighetsägande med ett eget kapital om över en halv miljard

2016

2016

Företagen inom TB-Gruppen omsätter 1,5 miljard och har 300 medarbetare

2015

2015

Erik Selin Fastigheter blir ägarpartner i Tommy Byggare

2006

2006

Omfattande bostadsportfölj avyttras för att möjliggöra större egenutvecklade projekt

2005

2005

Etablering av bostadsutveckling i Stockholm/ Uppsala

2000

2000

Huvudkontoret flyttas till Alingsås

1994

1994

Koncernstruktur bildas med TB-Gruppen som moderbolag

1992

1992

VårgårdaHus grundas

1984

1984

Bostadsutveckling i egen regi påbörjas

1983

1983

Kommersiella projekt i egen regi påbörjas

1980

1980

Tommy Byggare förvärvas av tre nyckelpersoner vilket lägger grunden för ägarskapets kontinuitet

1970

1970

Tommy Svantesson i Herrljunga grundar byggmästarbolaget Tommy Byggare